Ulica Próżna

Niewiele, poza pamięcią, pozostało w Warszawie śladów żydowskiej kultury. Ulica Próżna leżała na terenie stworzonego przez Niemców, ogrodzonego murem z cegły, a następnie zamkniętego i zlikwidowanego getta. Próżna jest jedyną tam ulicą, na której domy zachowały się po obu jej stronach. Po wojnie nie została ani przebudowana, ani odnowiona. Można więc wyłowić na niej klimat przedwojennej Warszawy.

Co roku, jesienią na Próżnej odbywa się Festiwal Singera – odtwarza się wtedy atmosferę dawnej żydowskiej uliczki z kawiarenkami, sklepikami i warsztatami rzemieślniczymi, do których można wejść. 

W pobliżu, między posesjami Sienna 55/59 oraz Złota 62 zachowały się fragmenty trzymetrowego muru getta.


Copyrights © Warszawa.com All Rights Reserved - ScandNet.com Production