Synagoga Nożyków

Synagoga na Twardej 6 przy placu Grzybowskim jest jedyną bożnicą, jaka uchroniła się od zniszczeń drugiej wojny światowej.

Ufundowana przez Rywkę i Zalmana Nożyków i utrzymana w stylu neoromańskim i bizantyjskim, została ukończona w 1902 roku. Była wówczas jedną z trzech wolnostojących synagog w mieście. Podczas wojny, przez jakiś służyła Niemcom za magazyn.

Synagogę Nożyków po wojnie odrestaurowano i oficjalnie otwarto w 1951 roku. Zamknięta po 1968 roku (modlitwy odbywały się w przyległym do niej budynku), otwarta została ponownie w 1983 i dziś służy czynnie potrzebom gminy wyznaniowej.


Copyrights © Warszawa.com All Rights Reserved - ScandNet.com Production