Historia

O Warszawie mówi się często jako o mieście bohaterskim, które raz po raz powstawało z popiołów jak legendarny Feniks. Ostatnia tragedia miasta, jaką było jej prawie doszczętne zburzenie przez hitlerowców po powstaniu warszawskim oraz wymorodowanie w czasie wojny olbrzymiej liczby warszawiaków (w tym praktycznie biorąc wszystkich warszawskich Żydów, którzy przed wojną stanowili ponad 30% mieszkańców) zostawiła na obliczu (i duszy) miasta widoczne ślady.

Warszawa, leżąc na skrzyżowaniu szlaków handlowych oraz komunikacyjnych, wbrew mało sprzyjającym często warunkom politycznym, jako miasto szybko stała się prężnym ośrodkiem miejskim oraz centrum polskiej kultury i nauki.
Choć stolicą Poski zaczęła być dopiero od 1596 roku, Warszawa była miejscem wielu historycznych i ważnych dla Polski zdarzeń. Tu obradował Sejm Czteroletni, który zaowocował bardzo nowoczesną na swoje czasy Konstytucją 3 maja, tu inicjowano wiele z narodowych zrywów przeciwko zaborcom.Copyrights © Warszawa.com All Rights Reserved - ScandNet.com Production